Monitoring

Realizace plošného monitoringu objemové aktivity radonu v pitné a užitkové vodě obecních vodovodů a vybraných zdrojů individuálního zásobování.